Během srpna 2015 byl ve firmě Kreiner zprovozněn síťový adresář podporující LDAP protokol (na SW openldap-2.4.39). Prvotním cílem nasazení bylo:

V adresáři je cca 2900 adres, které byly získány z logů mailserveru za poslední půlrok a nějakým způsobem ověřeny. Kromě mail adresy je v adresáři i jméno, v některých případech i firma, a v několika případech i adresa/telefon apod.

Údaje pro použití adresářového serveru v mail klientech:

Popis nastavení OpenLdap adresáře pro některé ve firmě používané mail klienty: